Γενικά

Το ηλεκτρονικό, διαδικτυακό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών chronoeisagogiki.gr δημιουργήθηκε από την εταιρεία με την επωνυμία «ΚΥΡΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ 32 ,ΤΚ 54351, και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 031326174, (ΣΤ' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης) . Για επικοινωνία, το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών είναι 30 2310 947467 και η ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] . Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα και χωρίς καμία εξαίρεση τους κάτωθι όρους που διατυπώνονται εδώ. Εάν ο χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε αποχωρεί από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Η Χρονοεισαγωγική διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο. Για οποιαδήποτε μεταβολή αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες μέσα από τις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματός της. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H Chronoeisagogiki δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα, σχετικά με την ταυτότητα της εταιρίας και των παρεχομένων συναλλαγών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Λαμβάνοντας υπόψιν την ιδιαιτερότητα των συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος (αυξημένη ζήτηση που επηρεάζει τη διαθεσιμότητα, ελάχιστος αναγκαίος χρόνος ενημέρωσης συστήματος, τυχόν διακοπή λειτουργίας ιστοσελίδας, κλπ), η εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση ενημέρωση του συστήματος σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής και για την αποφυγή περιπτώσεων λαθών (εκ παραδρομής) στην καταχώριση, καθώς και για την ενημέρωση κάθε χρήστη. Παρόλα αυτά και επειδή δεν μπορεί να αποκλειστεί η περίπτωση ανθρωπίνου λάθους, για την ασφάλεια των συναλλαγών, σε περίπτωση που κάποιο προϊόν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο τηλεφωνικό κέντρο 2310 947467 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση [email protected].

 Περιορισμός ευθύνης

Η Chronoeisagogiki στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα ευθύνεται έναντι των πελατών της για αξιώσεις αποζημίωσης, που έχουν προκληθεί από τη χρήση ή μη των αναφερόμενων πληροφοριών, μόνον σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται από τη νομοθεσία σχετική υποχρέωση για κάλυψη αστικής ευθύνης. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (πχ φωτογραφίες, χαρακτηριστικά, πληροφορίες, μοντέλα), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Οι διακριτικοί τίτλοι, τα λογότυπα, τα σήματα, το εμπορικό σήμα, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα σχέδια, τα γραφικά, τα κείμενα κ.α. του ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Chronoeisagogiki  και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και Διεθνή Νομοθεσία. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική /ψηφιακή εγγραφή & μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της εταιρείας μας.

Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες της ιστοσελίδας μας αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας μας για:

1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου

2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.

3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις σε ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφτηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),

4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,

5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,

6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,

7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,

8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Σύνδεσμοι σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο.

Οι συσχετιζόμενες ιστοσελίδες(υπερσύνδεσμοι) δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της εταιρείας και η Chronoeisagogiki δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα. Η εταιρεία σας προσφέρει αυτούς τους συνδέσμους μόνο ως διευκόλυνση και αυτή τους η συμπερίληψη δεν υποδηλώνει την έγκριση από την εταιρεία της ιστοσελίδας υπερσυνδέσμου.

Product added to compare.

Το chronoeisagogiki.gr  χρησιμοποιεί cookies